Privacyverklaring Miss Beauty of the Netherlands

Jouw privacy is voor Miss beauty of the Netherlands van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Miss Beauty of the Netherlands neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@missbeautynetherlands.com

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Miss Beauty of the Netherlands verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het aanmelden op onze website www.missbeautynetherlands.com.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Aanmeldingen bij Miss Beauty of the Netherlands jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van een ouder of voogd. Wij kunnen dit echter niet controleren en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@missbeautynetherlands.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerken aanmelding
Wanneer je je bij ons aanmeldt, gebruiken wij je persoonsgegevens om je in te delen in de provincie waar je vandaan komt. Jouw aanmelding wordt vervolgens doorgezet naar de betreffende provinciale organisatie. De provinciale organisatie gebruikt vervolgens je persoonsgegevens om jouw aanmelding met persoonsgegevens te verwerken.

Het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verwerken zodat er met je gecommuniceerd kan worden over de verdere voortgang van je deelname en zodat je kan deelnemen aan de verdere activiteiten. Als je geen toestemming geeft tot het verwerken van uw persoonsgegevens kun je niet deelnemen aan Miss Beauty of the Netherlands.

Miss Beauty of the Netherlands bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: maximaal 2 jaar.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven, toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes over de verkiezing, tips en informatie. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens en e-mailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Miss Beauty of the Netherlands verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Miss Beauty of the Netherlands gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miss Beauty of the Netherlands en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@missbeautynetherlands.com